Nastavenie vlastností tlače listu

Keď chcete tlačiť list, je možné zadať, ktoré z nasledujúcich položiek majú byť vytlačené:

Na výber detailov postupujte nasledovne:

  1. Zvoľte si list, ktorý chcete vytlačiť.

  2. Choose Format - Page Style.

    Príkaz nie je dostupný, keď je zošit otvorený s ochranou proti zápisu. V takom prípade kliknete na ikonu Upraviť súbor na paneli nástrojov Štandardné.

  3. Vyberte záložku List. V časti Tlač zaškrtnite požadované detaily a kliknite na OK.

  4. Vytlačiť dokument.

Please support us!