Práca s viacerými listami

Vloženie listu

  1. Zvoľte Vložiť - List pre vloženie nového listu či existujúceho listu z iného súboru.

Výber niekoľkých listov

The sheet tab of the current sheet is always visible in white in front of the other sheet tabs. The other sheet tabs are gray when they are not selected. By clicking other sheet tabs while pressing you can select multiple sheets.

You can use Shift++Page Up or Page Down to select multiple sheets using the keyboard.

Zrušenie výberu

To undo the selection of a sheet, click its sheet tab again while pressing the key. The sheet that is currently visible cannot be removed from the selection.

Výpočty naviac listoch

Vo vzorci je možné sa odkazovať na viac listov zápisom prvého a posledného listu, napr. =SUM(List1.A1:List3.A1) sčíta všetky bunky A1 na listoch List1 až List3.

Please support us!