Navigácia pomocou záložiek listov

Vo východzom nastavení LibreOffice v novom zošite zobrazuje tri listy: "List1" až "List3". Je možné medzi nimi prechádzať pomocou záložiek na spodnom okraji obrazovky.

Záložky listov

Ikonka

Pomocou navigačných tlačidiel je možné zobraziť všetky listy patriace do dokumentu. Kliknutie na tlačidla úplne vľavo/vpravo zobrazí záložku prvého/posledného listu. Vnútorné tlačidla posúvajú dopredu/dozadu v zoznamu listov. Kliknutím na záložku zobrazíte obsah listu.

Please support us!