Zadanie maticového vzorca

Nasleduje prĂ­klad pouĆŸitia maticovĂ©ho vzorca bez zachĂĄdzania do podrobnostĂ­ maticovĂœch funkciĂ­.

Predpokladajme, ĆŸe ste do kaĆŸdĂ©ho zo stÄșpcov A a B zadali 10 čísel (do oblastĂ­ A1:A10 a B1:B10) a chcete vypočítaĆ„ sĂșčet zodpovedajĂșcich riadkov v stÄșpci C.

  1. Pomocou myĆĄi vyberte oblasĆ„ C1:C10, v ktorej majĂș byĆ„ vrĂĄtenĂ© vĂœslednĂ© hodnoty.

  2. Stlačte F2 alebo kliknite do vstupnĂ©ho riadku panelu vzorcov.

  3. Zadajte znak rovnĂĄ sa (=).

  4. Vyberte oblasĆ„ A1:A10, ktorĂĄ obsahuje prvĂ© hodnoty určenĂ© k sĂșčtu.

  5. Na numerickej klávesnici stlačte klávesu plus (+).

  6. Vyberte čísla v druhom stÄșpci v oblasti B1:B10.

  7. End the input with the matrix key combination: Shift++Enter.

MaticovĂĄ oblasĆ„ je chrĂĄnenĂĄ proti zmenĂĄm ako vymazanie riadkov či stÄșpcov. AvĆĄak je moĆŸnĂ© meniĆ„ formĂĄtovanie, naprĂ­klad pozadie bunky.

Please support us!