Výber niekoľkých buniek

Obdĺžnikový výber

Držte tlačidlo myši stlačené a pretiahnite ukazovateľ z jedného rohu oblasti do rohu protiľahlého.

Výber jednej bunky

Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

Výber niekoľkých nesusediacich buniek

Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

Zmena režimu výberu

Kliknite na STD / EXT / ADD na stavovom riadku, čím prepnete režim výberu:

Názov tlačidla

Akcia prevedená kliknutím

STD

Kliknutím myšou vyberte bunku. Zruší výber všetkých ostatných vybraných.

EXT

A mouse click marks a rectangular range from the current cell to the cell you clicked. Alternatively, Shift-click a cell.

ADD

A mouse click in a cell adds it to the already marked cells. A mouse click in a marked cell unmarks it. Alternatively, -click the cells.


Please support us!