Inštrukcie pre použitie LibreOffice Calc

On the help page for LibreOffice general you can find instructions that are applicable to all modules, such as working with windows and menus, customizing LibreOffice, data sources, Gallery, and drag and drop.

Ak potrebujete pomôcť s iným modulom, zmeňte v pomocníkovi modul vybraním modulu v hornej rolovacej časti.

Formátovanie tabuliek a buniek

Ukotvenie riadkov a stĺpcov ako záhlaví

Zvýraznenie záporných čísel

Bunky vo formáte meny

Deactivating Automatic Changes

Formátovanie zošitov

Applying Automatic Formatting to a Selected Cell Range

Selecting Themes for Sheets

Formát určený vzorcom

Použitie podmieneného formátovania

Odstránenie Priameho Formátovania z Dokumentu

Copying to Multiple Sheets

Výber niekoľkých buniek

Merge and Unmerge Cells

Formátovanie čísel s desatinnými miestami

User-defined Number Formats

Formátovanie čísel ako textu

Converting Text to Numbers

Inserting and Editing Comments

Premenovanie listov

Zmena výšky riadku a šírky stĺpca

Zmena tabuľkového pohľadu

Zaokrúhľovanie čísel

Kopírovanie len viditeľných buniek

Kopírovanie atribútov pomocou formátu štetec

Vloženie zalomenia riadkov v bunkách

Otáčanie textu

Zápis viacriadkového textu

Horný a dolný index

Vkladanie špeciálnych znakov

Zmena Farby Textu

Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

Zaznamenávanie zmien

Zadanie hodnoty alebo vzorca

Zadávanie hodnôt

Počítanie so vzorcami

Zobrazení vzorcov a hodnôt

Vkladanie vzorcov

Kopírovanie vzorcov

Výpočty v zošitoch

Výpočty s údajmi času a dátumami

Výpočet časového rozdielu

Zadanie zlomkov

Zadanie čísla začínajúceho nulou

Práca s viacerými listami

Navigating Through Sheet Tabs

Automatické vyplňovanie dátumu podľa susediacich buniek

Použitie radených zoznamov

Použitie filtrov

Použitie automatického filtra

Applying Advanced Filters

Kopírovanie len viditeľných buniek

Zadanie maticového vzorca

Otáčanie tabuliek (Transponovanie)

Používateľom definované funkcie

Zadanie odkazu

Vytváranie názvov buniek

Rozpoznanie názvov ako adries

Odkazovanie na bunky metódou ťahaj a pusti

Adresy a odkazy, absolútne a relatívne

Odkazy na URL

Odkazy na iné listy

Zadanie maticového vzorca

Vkladanie externých dát do tabuľky (Webový dotaz)

Databázová oblasť v tabuľke

Definovanie databázovej oblasti

Filtrovanie oblasti buniek

Radenie dát

Pokročilé výpočty

Sprievodca dátami

Vytvorenie tabuľky sprievodca dátami

Úprava tabuľky sprievodca dátami

Filtrovanie tabuľky sprievodca dátami

Aktualizácia tabuľky sprievodcu dátami

Odstránenie tabuľky Sprievodca dátami

Výber výstupnej oblasti sprievodcu dátami

Konsolidácia dát

Použitie funkcie Hľadať riešenie

Vykonanie viacnásobnej operácie

Platnosť obsahu buniek

Použitie scenárov

Tlač a náhľad tlače

Definícia Oblasti pre tlač

Nastavenie vlastností tlače listu

Výber stránok na vytlačenie

Tlač listu na šírku

Tlač vybraných riadkov alebo stĺpcov vo všetkých stránkach dokumentu

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

Import a export dokumentov

Otváranie a ukladanie textových CSV súborov

Importing and Exporting CSV Text Files with Formulas

Import a export súborov dBASE

Uloženie a otvorenie zošitu vo formáte HTML

Sending Documents as Email

Otváranie dokumentov uložených v iných formátoch

Uložiť dokumenty v Iných formátoch

Rôzne

Klávesové skratky (sprístupnenie LibreOffice Calc)

Vloženie obsahu v špeciálnom formáte

Zmena vašeho Pracovného Adresára

Ochrana buniek pred zmenami

Nechránené bunky

Ukotvenie riadkov a stĺpcov ako záhlaví

Inserting and Editing Comments

Otáčanie tabuliek (Transponovanie)

Používateľom definované funkcie

Vkladanie externých dát do tabuľky (Webový dotaz)

Roky 19xx/20xx

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Použitie štýlov čiar pomocou panelu nástrojov

Defining Arrow Styles

Definovanie Štýlov čiar

Recording a Macro

Please support us!