Ukotvenie riadkov a stĺpcov ako záhlaví

If you have long rows or columns of data that extend beyond the viewable area of the sheet, you can freeze some rows or columns, which allows you to see the frozen columns or rows as you scroll through the rest of the data.

  1. Vyberte riadok pod alebo stĺpec napravo od riadku alebo stĺpca, ktorý chcete mať ukotvený. Všetky riadky nad alebo stĺpce naľavo od vášho výberu budú ukotvené.

    Horizontálne zároveň vertikálne ukotvenie dosiahnete výberom bunky, ktorá leží pod riadkom a napravo od stĺpca, ktoré chcete ukotviť.

  2. Choose View - Freeze Rows and Columns.

    To deactivate, choose View - Freeze Rows and Columns again.

Note Icon

If the area defined is to be scrollable, apply the View - Split Window command.


Note Icon

Ak chcete určitý riadok vytlačiť na každej stránke, vyberte Formát - Oblasti tlače - Upraviť.


Please support us!