Klávesové skratky (sprístupnenie LibreOffice Calc)

Pozri tiež klávesové skratky pre LibreOffice Calc a všeobecné klávesové skratky LibreOffice.

Note Icon

Niektoré klávesové skratky môže používať váš systém. Tieto skratky preto nie sú LibreOffice k dispozícii. Skúste zmeniť nastavenie klávesových skratiek v LibreOffice ( Nástroje - Prispôsobiť - Klávesnica ) alebo vo svojom systéme.


Režim výberu buniek

Ikonka

V poli, ktoré má tlačidlo k minimalizácii dialógu, stlačte F2, čím sa prepnete do režimu výberu buniek. Vyberte bunky a opäť stlačte F2 pre návrat späť do dialógu.

V režime výberu buniek je možné používať všetky bežné navigačné klávesy.

Ovládanie osnovy

V Osnove je možné používať klávesnicu:

Označenie kresby či obrázku

  1. Zvoľte Zobraziť - Panely nástrojov - Kresba.

  2. Tlačte F6, kým nie je panel nástrojov aktívna Kresba.

  3. If the selection tool is active, press +Enter. This selects the first drawing object or graphic in the sheet.

  4. With +F6 you set the focus to the document.

    Teraz sa pomocou klávesy Tab presuniete na ďalšie kresby či obrázok a stlačením Shift+Tab na predchádzajúci.

Please support us!