Zadanie čísla začínajúceho nulou

Existuje niekoľko spôsobov, ako zadať celé číslo začínajúce číslicou nula.

Ak chcete nastaviť číselný formát na stĺpec s číslami v textovom formáte (napríklad text "000123" previesť na "123"), postupujte takto:

  1. Vyberte stĺpec, v ktorom sú čísla v textovom formáte. Nastavte formát buniek na "Číslo".

  2. Zvoľte Úpravy - Nájsť a nahradiť

  3. In the Find box, enter ^[0-9]

  4. In the Replace box, enter &

  5. Check Regular expressions

  6. Check Current selection only

  7. Click Replace All

Please support us!