Uloženie a otvorenie zošitu vo formáte HTML

Uloženie zošitu vo formáte HTML

LibreOffice Calc ukladá všetky listy zošitu ako jeden HTML dokument. Na začiatku HTML dokumentu je hlavička a zoznam hypertextových odkazov, ktoré vedú na jednotlivé listy.

Čísla sú zobrazené tak, ako boli napísané. Naviac je v HTML značke <SDVAL> uložená presná interná hodnota, takže po opätovnom otvorení HTML dokumentu pomocou LibreOffice budú zachované presné čísla.

  1. Aktuálny Calc dokument uložíte vo formátu HTML výberom Súbor - Uložiť ako.

  2. V zozname Typ súboru v oblasti s ostatnými filtramiLibreOffice Calc vyberte typ "HTML Dokument (LibreOffice Calc)".

  3. Zadajte názov súboru a kliknite na Uložiť.

Otvorenie zošitu vo formáte HTML

LibreOffice ponúka pre otváranie HTML súborov rôzne filtre, ktoré nájdete v menu Súbor - Otvoriť v zozname Typ súboru:

Please support us!