Zadanie zlomkov

Do bunky je možné zadať zlomok a používať ho pre výpočty:

If you enter “0 1/2” AutoCorrect causes the three characters 1, / and 2 to be replaced by a single character, ½. The same applies to 1/4 and 3/4. This replacement is defined in Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Options tab.

Na zobrazeniu zlomkov s viacerými číslicami, ako je "1/10", musíte zmeniť formát bunky. Otvorte kontextové menu a vyberte Formát buniek . V poli Kategórie vyberte "Zlomok" a potom v poli Formát "-1234 10/81". Teraz je možné zadávať zlomky ako 12/31 alebo 12/32 - zlomky sú automaticky krátené, takže v poslednom prípade sa zobrazí 3/8.

Please support us!