User-defined Number Formats

V LibreOffice Calc je možné zadefinovať vlastné formáty zobrazenia čísel.

Napr. zobrazenie čísla 10,200,000 ako 10.2 miliónov dosiahnete takto:

  1. Vyberte bunky, na ktoré chcete použiť vlastný formát.

  2. Zvoľte Formát - Bunky - Čísla.

  3. V poli Kategórie vyberte "Definované používateľom".

  4. Do poľa Formátovací kód zadajte:

    0.0,, "milión(-ov)"

  5. Kliknite na tlačidlo OK.

Nasledujúca tabuľka demonštruje výsledky použitia zaokrúhlenia, oddeľovačov tisícov, oddeľovačov desatinných miest a zástupných znakov # a 0.

Číslo

.#,, "milión(-ov)"

0.0,, "milión(-ov)"

#,, "milión(-ov)"

10200000

10.2 miliónov

10.2 miliónov

10 milión(-ov)

500000

.5 milión(-ov)

0.5 milión(-ov)

1 milión(-ov)

100000000

100. milión(-ov)

100.0 milión(-ov)

100 milión(-ov)


Please support us!