Formátovanie čísel s desatinnými miestami

Zadajte do listu napríklad číslo 1234,5678. V implicitnom formáte čísel sa číslo zobrazí s dvoma desatinnými miestami. Ak potvrdíte zadanie, zobrazí sa číslo 1234,57. Číslo je zaokrúhlené len v dokumente. Vnútorne sú zachované všetky štyri desatinné miesta.

Formátovanie čísel s desatinnými miestami:

  1. Nastavte kurzor do bunky s číslom a vyberte Formát - Bunky, zobrazí sa dialógové okno Formátovať bunky.

  2. Na záložke Čísla je zoznam preddefinovaných číselných formátov. V pravej dolnej časti dialógu vidíte náhľad, ako by číslo vyzeralo pri použití formátu.

Ikonka

Ak chcete len zmeniť počet zobrazovaných desatinných miest, najjednoduchšou cestou je kliknutie na ikonku Formát čísla: pridať desatinné miesto alebo Formát čísla: odstrániť desatinné miesto na panelu nástrojov Formátovanie..

Please support us!