Formátovanie zošitov

Formátovanie textu v zošite

  1. Text, ktorý chcete formátovať, označte ako blok.

  2. Nastavte požadované atribúty textu v paneli nástrojov Formátovanie. Alebo vyberte Formát - Bunky. Objaví sa dialógové okno Formátovať bunky, kde je na záložke Písmo možné nastaviť rôzne atribúty textu.

Formátovanie čísel v zošite

  1. Bunky obsahujúce čísla, ktoré chcete formátovať, označte ako blok.

  2. Formát meny či percent nastavte pomocou ikon v paneli nástrojov Formátovanie. Pre ďalšie formáty vyberte položku menu Formát - Bunky. Na záložke Čísla si je možné vybrať z prednastavených alebo si definovať vlastné formáty.

Formátovanie ohraničenia a pozadia buniek a stránok

  1. You can assign a format to any group of cells by first selecting the cells (for multiple selection, hold down the key when clicking), and then activating the Format Cells dialog in Format - Cells. In this dialog, you can select attributes such as shadows and backgrounds.

  2. To apply formatting attributes to an entire sheet, choose Format - Page Style. You can define headers and footers, for example, to appear on each printed page.

Note Icon

An image that you have loaded with Format - Page Style - Background is only visible in print or in the print preview. To display a background image on screen as well, insert the graphic image by choosing Insert - Image - From File and arrange the image behind the cells by choosing Format - Arrange - To Background. Use the Navigator to select the background image.


Please support us!