Formátovanie zošitov

Formátovanie textu v zošite

  1. Text, ktorý chcete formátovať, označte ako blok.

  2. Nastavte požadované atribúty textu v paneli nástrojov Formátovanie. Alebo vyberte Formát - Bunky. Objaví sa dialógové okno Formátovať bunky, kde je na záložke Písmo možné nastaviť rôzne atribúty textu.

Formátovanie čísel v zošite

  1. Bunky obsahujúce čísla, ktoré chcete formátovať, označte ako blok.

  2. Formát meny či percent nastavte pomocou ikon v paneli nástrojov Formátovanie. Pre ďalšie formáty vyberte položku menu Formát - Bunky. Na záložke Čísla si je možné vybrať z prednastavených alebo si definovať vlastné formáty.

Formátovanie ohraničenia a pozadia buniek a stránok

  1. You can assign a format to any group of cells by first selecting the cells (for multiple selection, hold down the key when clicking), and then activating the Format Cells dialog in Format - Cells. In this dialog, you can select attributes such as shadows and backgrounds.

  2. Na celý list formátovanie použijete výberom Formát - Stránka. Možné je napríklad nastaviť hlavičku a pätičku pre tlač.

Note Icon

Obrázok nahraný pomocou Formát - Stránka - Pozadie je vidieť len pri náhľade pred tlačou a pri tlači. Na obrazovke je možné obrázok pozadia zobraziť pomocou Vložiť - Obrázok - Zo súboru a umiestniť ho na pozadie Formát - Usporiadať - Na pozadie. Obrázok umiestnený na pozadie je možné vybrať pomocou Navigátora


Please support us!