Hľadanie a nahradzovanie v programe Calc

V zošitoch môžete hľadať slová, vzorce a štýly. Môžete sa presúvať z jedného výsledku na druhý, alebo môžete zvýrazniť všetky zodpovedajúce bunky naraz a potom použiť iný formát alebo nahradiť obsah týchto buniek.

Dialóg Nájsť a nahradiť

Bunky môžu obsahovať text alebo čísla, zapísané podobne ako v textovom dokumente. Ale bunky môžu tiež obsahovať text alebo čísla ako výsledok výpočtu. Ak napríklad bunka obsahuje vzorec =1+2, zobrazí výsledok 3. Musíte sa rozhodnúť, či chcete hľadať 1 či 2, alebo 3.

Hľadanie vzorcov či hodnôt

V dialógu Nájsť a nahradiť môžete určiť, či chcete hľadať časti vzorca, alebo výsledok výpočtu.

  1. Pre otvorenie dialógu Nájsť a nahradiť zvoľte Úpravy - Nájsť a nahradiť.

  2. Dialóg rozšírite kliknutím na tlačidlo Viac volieb.

  3. V rozbaľovacom poli Hľadať v vyberte "Vzorce" alebo "Hodnoty".

Ak zvolíte možnosť "Vzorce", budete prehľadávať všetky časti vzorcov.

Pri voľbe "Hodnoty" budete prehľadávať výsledky výpočtov.

Note Icon

Cell contents can be formatted in different ways. For example, a number can be formatted as a currency, to be displayed with a currency symbol. These symbols are included in searches when the Formatted Display search option is activated.


Hľadanie textu

  1. Pre otvorenie dialógu Nájsť a nahradiť zvoľte Úpravy - Nájsť a nahradiť.

  2. Enter the text to find in the Find text box.

  3. Kliknite myšou buď na Nájsť alebo na Nájsť všetko.

Ak kliknete na Nájsť, Calc bude hľadať ďalšiu bunku, ktorá obsahuje hľadaný text. Môžete si ju pozrieť, upraviť jej obsah a potom kliknutím na Nájsť prejsť na ďalšiu nájdenú bunku.

  1. If you closed the dialog, you can press a key combination (+Shift+F) to find the next cell without opening the dialog.

  2. By default, Calc searches the current sheet. Check the All sheets box to search through all sheets of the document.

Ak kliknete na Nájsť všetko, Calc vyberie všetky bunky, ktoré obsahujú hľadaný text. Teraz môžete vo všetkých týchto vybraných bunkách napríklad nastaviť tučný text, alebo aplikovať zvolený štýl, akcia ovplyvní všetky vybrané bunky naraz.

Navigátor

  1. Pre otvorenie okna Navigátor zvoľte Úpravy - Navigátor.

Navigátor je hlavný nástroj pre hľadanie a vyberanie objektov.

Navigátor použite pre vkladanie objektov a odkazov v aktuálnom dokumente alebo i z iných otvorených dokumentov.

Please support us!