Selecting Themes for Sheets

LibreOffice Calc má preddefinované témy formátovania, ktoré je možné použiť na zošity.

Témy nie je možné do Calc pridávať ani upravovať. Možné je však upraviť výsledky ich použitia na zošit.

Pred použitím témy musíte na bunky v zošite aplikovať aspoň jeden používateľsky definovaný štýl. Potom je možné zmeniť formátovanie buniek výberom témy z dialógu Výber témy

To apply a custom cell style to a cell, you can open the Styles window and, in its lower list box, set the Custom Styles view. A list of the existing custom defined cell styles will be displayed. Double click a name from the Styles window to apply this style to the selected cells.

Ako použiť tému na zošit:

 1. Kliknite na ikonku Výber témy v paneli Nástroje.

  Icon Themes

  Choose Themes

  The Theme Selection dialog appears. This dialog lists the available themes for the whole spreadsheet and the Styles window lists the custom styles for specific cells.

 2. V dialógu Výber témy vyberte tému, ktoré chcete použiť.

 3. Kliknite na OK

  Akonáhle vyberiete inú tému v dialógu Výber témy, budú niektoré vlastnosti štýlu použité na aktuálny zošit. Zmeny budú vidieť okamžite.

Please support us!