Aktualizácia tabuľky sprievodcu dátami

Ak sa zmenia dáta v zdrojovom liste, LibreOffice prepočíta tabuľku sprievodcu dátami. Prepočítanie je možné spustiť tiež výberom Dáta - Sprievodca dátami - Obnoviť. To urobte aj po importe kontingenčnej tabuľky z Excelu do LibreOffice Calc.

Open file with example:

Please support us!