Výber výstupnej oblasti sprievodcu dátami

Kliknite na tlačidlo Viac v dialógu Sprievodca dátami. Dialógové okno sa rozšíri o ďalšie položky.

Do poľa Výsledky do vyberte pomenovanú oblasť, kam chcete výslednú tabuľku vložiť. Ak nemá cieľová oblasť názov, zadajte adresu ľavej hornej bunky do poľa napravo od Výsledky do. Možné je tiež kliknúť do príslušnej bunky, čím sa vyplní jej adresa.

Zaškrtnutím Ignorovať prázdna riadky nebudú prázdne riadky brané do úvahy pri tvorbe tabuľky sprievodca dátami.

Ak je zaškrtnuté Identifikovať kategórie, budú pri tvorbe tabuľky sprievodcu dátami podľa hlavičiek rozpoznané kategórie a podľa toho budú príslušne priradené.

Open file with example:

Please support us!