Zoskupovanie v tabuľkách sprievodcu dátami

Výsledná tabuľka sprievodcu dátami môže obsahovať mnoho rôznych položiek. Ich zoskupením je ju možné značne sprehľadniť.

  1. Označte bunku alebo oblasť buniek.

  2. Vyberte Dáta - Zoskupiť a označiť - Zoskupiť.

V závislosti na formáte vybraných buniek sa do tabuľky buď pridá ďalšie zoskupovacie tlačidlo, alebo sa zobrazí jeden z dvoch dialógov Zoskupenie pre číselné hodnoty a hodnoty dáta.

Sprievodca dátami musí byť rozvrhnutý tak, aby bolo možné použiť zoskupenie.

Open file with example:

Please support us!