Filtrovanie tabuľky sprievodca dátami

Pomocou filtrov je možné v tabuľke sprievodca dátami odstrániť nepotrebné údaje.

Pre vyvolanie dialógu pre filtračné podmienky kliknite v dokumente na tlačidlo Filtrovať. Je možné tiež vyvolať kontextové menu tabuľky sprievodcu dátami a vybrať príkaz Filtrovať. Objaví sa dialóg Filtrovať. Tu môžete filtrovať tabuľku sprievodcu dátami.

You can also click the arrow on a button in the pivot table to show a pop-up window. In this pop-up window, you can edit the visibility settings of the associated field.

Open file with example:

Please support us!