Úprava tabuľky sprievodca dátami

Kliknite na jedno z tlačidiel tabuľky vytvorenej pomocou sprievodcu dátami a podržte tlačidlo myši stlačené. Vedľa kurzoru myši sa zobrazí špeciálny symbol.

Presunom tlačidla do inej pozície v riadku je možné zmeniť poradie stĺpcov. Presunom do ľavej časti tabuľky je možné zmeniť stĺpec na riadok.

In the Pivot Table dialog, you can drag a button to the Filters area to create a button and a listbox on top of the pivot table. The listbox can be used to filter the pivot table by the contents of the selected item. You can use drag-and-drop within the pivot table to use another page field as a filter.

Tlačidlo z tabuľky odstránite pretiahnutím mimo nej. Pustite tlačidlo myši vo chvíli, keď sa kurzor zmení na ikonu "prečiarknuté koliesko". Tlačidlo je odstránené.

To edit the pivot table, click a cell inside the pivot table and open the context menu. In the context menu you find the command Properties, which displays the Pivot Table Layout dialog for the current pivot table.

V tabuľke Sprievodca dátami môžete pretiahnutím alebo pomocou príkazov vybrať/vložiť zmeniť poradie dátových polí.

You can assign custom display names to fields, field members, subtotals (with some restrictions), and grand totals inside pivot tables. A custom display name is assigned to an item by overwriting the original name with another name.

Open file with example:

Please support us!