Odstránenie tabuľky Sprievodca dátami

Tabuľku sprievodca dátami zmažete nastavením kurzoru do ktorejkoľvek jej bunky a výberom Odstrániť z miestnej ponuky.

warning

If you delete a pivot table linked to a pivot chart, the pivot chart is also deleted. A dialog box opens to confirm the pivot chart deletion.


Open file with example:

Please support us!