Sprievodca dátami

Pomocou Sprievodcu dátami (niekdy nazývaného tiež Kontingenčná tabuľka) je možné usporiadať, porovnať a analyzovať veľké objemy dát. Možné je zobraziť rôzne súčty, detaily jednotlivých oblastí a vytvárať zostavy.

Tabuľka vytvorená pomocou Sprievodca dátami je interaktívna. Dáta je možné usporiadať, preusporiadať či sumarizovať podľa rôznych hľadísk.

Open file with example:

Please support us!