Konsolidácia dát

Behom konsolidácie bude obsah buniek z niekoľkých zošitov spojený do jedného miesta.

To Combine Cell Contents

 1. Otvorte dokument obsahujúci oblasti buniek, ktoré chcete konsolidovať.

 2. Zvoľte Dáta - Konsolidovať pre otvorenie dialógového okna Konsolidovať.

 3. V poli Zdrojová oblasť dát vyberte oblasť buniek, ktorú chcete konsolidovať.

  Ak nie je oblasť pomenovaná, kliknite do poľa vedľa poľa Zdrojová oblasť dát. Objaví sa blikajúci kurzor. Zadajte oblasť buniek alebo ju vyberte myšou.

 4. Kliknutím na Pridať vložíte vybranú oblasť do poľa Oblasti konsolidácie.

 5. Vyberte ďalšie oblasti a každú pridajte kliknutím na Pridať.

 6. Vyberte cieľovú oblasť v poli Kopírovať výsledky do.

  Ak nie je cieľová oblasť pomenovaná, kliknite do poľa vedľa poľa Kopírovať výsledky do a zadajte oblasť buniek. Oblasť buniek je možné tiež zadať pomocou myši alebo umiestnením kurzora do ľavej hornej bunky cieľovej oblasti.

 7. V poli Funkcia vyberte požadovanú funkciu. Táto funkcia bude použitá na konsolidované dáta. Prednastavená je funkcia "Celkom".

 8. Kliknutím na OK spustíte konsolidáciu.

Ďalšie nastavenia

Kliknite na Viac v dialógu Konsolidovať, čím zobrazíte ďalšie nastavenia:

Dáta zo zdrojových oblastí a cieľové oblasti sú uložené pri uložení súboru. Pri neskoršom otvorení súboru s konsolidáciou budú opäť k dispozícii.

Please support us!