Zvýraznenie záporných čísel

Pre bunky obsahujúce čísla môžete použiť formátovanie čísel, ktoré zvyrazňuje záporné čísla červenou farbou alebo si môžete definovať vlastné formátovanie čisel, ktoré bude zobrazovať záporné čísla vami zvolenou farbou.

  1. Označte bunky a vyberte Formát - Bunky....

  2. Na záložke Čísla vyberte formát čísel a zaškrtnite Záporne čísla červenou. Kliknite na OK.

The cell number format is defined in two parts. The format for positive numbers and zero is defined in front of the semicolon; after the semicolon the formula for negative numbers is defined. You can change the code (RED) under Format code. For example, instead of RED, enter YELLOW. If the new code appears in the list after clicking the Add icon, this is a valid entry.

Please support us!