Formát určený vzorcom

Funkcia STYLE() môže byť pridaná k existujúcemu vzorcu v bunke. Môžete napríklad v spojení s funkciou CURRENT zafarbiť bunku podľa jej hodnoty. Vzorec =...+STYLE(IF(CURRENT()>3; "Červená"; "Zelená")) nastaví bunke štýl "Červená" ak je jej hodnota väčšia než 3, v opačnom prípade bude použitý štýl "Zelená".

If you would like to apply a formula to all cells in a selected area, you can use the Find & Replace dialog.

 1. Označte všetky požadované bunky ako blok.

 2. Kliknite na Úpravy - Nájsť a nahradiť.

 3. For the Find term, enter: .*

  ".*" je regulárny výraz znamenajúci obsah aktuálnej bunky.

 4. Enter the following formula in the Replace field: =&+STYLE(IF(CURRENT()>3;"Red";"Green"))

  The "&" symbol designates the current contents of the Find field. The line must begin with an equal sign, since it is a formula. It is assumed that the cell styles "Red" and "Green" already exist.

 5. Zaškrtnite Regulárne výrazy a Len súčasný výber. Kliknite na Nájsť všetko.

  Všetky bunky s obsahom vo vybranej oblasti sa zvýraznia.

 6. Zvoľte Súbor - Otvoriť.

Please support us!