Nechránené bunky

  1. Kliknite na list, u ktorého chcete ochranu zrušiť.

  2. Select Tools - Protect Sheet or Tools - Protect Spreadsheet Structure to remove the check mark indicating the protected status.

  3. Ak ste pri uzamknutí zadali heslo, zadajte ho v príslušnom dialógovom okne a kliknite na tlačidlo OK.

Teraz je možné upravovať a tlačiť bunky a zobraziť vzorce, kým ochranu listu alebo dokumentu opäť neaktivujete.

Please support us!