Ochrana buniek pred zmenami

V aplikácii LibreOffice Calc môžete chrániť zošity a dokument ako celok. Môžete zvoliť, či bunky budú chránené proti náhodným zmenám, vzorce a bunky budú vidieť alebo či sa bunky budú tlačiť.

Ochrana môže byť poskytnutá heslom, ale nemusí byť. Ak určíte heslo, ochrana môže byť zrušená až keď zadáte správne heslo.

Upozorňujeme, že ochrana buniek s atribútom Chránený je účinná len keď sa chráni celá tabuľka. Vo východzích podmienkach má každá bunka atribút Chránený. Preto musíte tento atribút selektívne zmeniť pre tie bunky, kde používateľ má robiť zmeny. Potom ochráňte celú tabuľku a uložte dokument.

warning

Táto ochrana chráni len pred náhodným zmenami. Nie je určená na poskytovanie bezpečnej ochrany. Napríklad exportovaním zošitu do iného formátu je používateľ schopný túto ochranu obísť. Preto existuje ešte ďalšia ochrana: heslo, ktoré môžete použiť pri ukladaní súboru OpenDocument. Súbor, ktorý bol uložený s heslom, môže byť otvorený len s tým istým heslom.


 1. Vyberte bunky, ktorým chcete nastaviť ochranu.

 2. Kliknite na Formát - Bunky a vyberte záložku Ochrana bunky.

 3. Select the protection options that you want. All options will be applied only after you protect the sheet from the Tools menu - see below.

  Zaškrtnutím Zamknuté zamedzíte zmenám hodnôt a formátovaniu.

  Zaškrtnutím Zamknuté zamedzíte zmenám hodnôt a formátovaniu.

  Zaškrtnutím Skryť vzorec zamedzíte zobrazeniu a zmenám vzorca.

  Zaškrtnutím Skryť pri tlači zamedzíte vytlačenie buniek. Na obrazovke budú stále viditeľné.

 4. Kliknite na OK.

 5. Použije nastavené parametre ochrany.

  To protect the cells from being changed, viewed or printed according to your settings in the Format - Cells dialog, choose Tools - Protect Sheet.

  To protect the structure of the document, for example the count, names, and order of the sheets, from being changed, choose Tools - Protect Spreadsheet Structure.

 6. (Optional) Enter a password.

  warning

  Ak zabudnete heslo, nebude možné ochranu zrušiť. Ak chcete len ochrániť bunky pred nechcenými zmenami, nastavte ochranu listu, ale heslo nezadávajte.


 7. Kliknite na OK.

Please support us!