Zadávanie hodnôt

Calc vám môže zjednodušiť zadávanie hodnôt do viacerých buniek. Môžete si upraviť nastavenia podľa svojich predstáv.

To Enter Values Into a Range of Cells Manually

Pri ručnom zadávaní bloku dát vám pomôžu dve funkcie.

Area Detection for New Rows

In the row below a heading row, you can advance from one cell to the next with the Tab key. After you enter the value into the last cell in the current row, press Enter. Calc positions the cursor below the first cell of the current block.

area detection

In row 3, press Tab to advance from cell B3 to C3, D3, and E3. Then press Enter to advance to B4.

Area Selection

Select the area where you want to input values. Now you can start to input values from the cursor position in the selected area. Press the Tab key to advance to the next cell or Shift + Tab to move backward. At the edges of the selected area the tab key jumps inside the selected area. You will not leave the selected area.

area selection

Select the area from B3 to E7. Now B3 is waiting for your input. Press Tab to advance to the next cell within the selected area.

To Enter Values to a Range of Cells Automatically

Viz Automatické vloženie hodnôt do oblasti buniek.

Please support us!