Výpočty v zošitoch

Nasleduje príklad výpočtu v LibreOffice Calc.

 1. Kliknite na bunku a napíšte do nej číslo.

 2. Stlačte kláves Enter.

  Kurzor sa presunie dole na ďalšiu bunku.

 3. Zadajte ďalšie číslo.

 4. Press the Tab key.

  Kurzor sa presunie doprava na ďalšiu bunku.

 5. Vložte vzorec, napríklad =A3 * A4 / 100.

 6. Stlačte kláves Enter.

  Objaví sa výsledok výpočtu vzorca. Vzorec je možné editovať na vstupnom riadku v paneli nástrojov.

  Ak zapíšete vzorec, výsledok je automaticky vypočítaný.

Please support us!