Používateľské orámovanie buniek

Vybraným bunkám môžete priradiť rôzne druhy čiar.

  1. Označte bunku alebo blok buniek.

  2. Zvoľte Formát - Bunky.

  3. V dialógu kliknite na záložku Orámovanie.

  4. Zvoľte možnosti orámovania ktoré chcete použiť a kliknite na OK.

Možnosť Usporiadanie čiar je možné využiť na priradenie niekoľkých štýlov orámovania.

Výber buniek

V závislosti na označených bunkách vyzerá táto oblasť rôzne.

Výber

Oblasť usporiadania čiar

Jedna bunka

orámovania s vybranou jednou bunkou

Bunky v stĺpci

 ohraničenie s vybraným stĺpcom

Bunky v riadku

 ohraničenie s vybraným riadkom

Bunky v bloku 2x2 alebo väčšom

 ohraničenie s vybraným blokom


Predvolené nastavenia

Pre použitie vlastného alebo východzieho nastavenia orámovaní kliknite na jednu z ikon Východzie.

Príklady

Označte blok približne 8x8 buniek a zvoľte Formát - Bunky - Orámovanie.

default icon row of Borders tab page

Teraz môžete zisťovať, ktoré čiary odstránia či nastavia ďalšie ikony.

User Defined Settings

V oblasti Používateľom definované môžete kliknutím nastaviť či odstrániť jednotlivé čiary. Náhľad zobrazuje čiary v troch rôznych stavoch.

Opakovaným kliknutím na čiaru či roh prepínate medzi týmito troma stavmi.

Druhy čiar

Obrázok

Význam

Čierna čiara

orámovania s vybranou jednou bunkou

Čierna čiara nastaví zodpovedajúce čiary vybraných buniek. Pri výbere štýlu čiary 0,05 pt sa čiara zobrazí bodkovane. Pri výbere štýlu dvojitej čiary sa zobrazia dvojité čiary.

Šedá čiara

orámovania s vybranou jednou bunkou

Šedá čiara sa zobrazuje na čiarach, ktoré nebudú zmenené. Na danej pozícii nebude odstránená ani nastavená žiadna čiara.

Biela čiara

orámovania s vybranou jednou bunkou

Biela čiara sa zobrazuje na čiarach, ktoré budú odstránené.


Príklady

Označte jednu bunku a zvoľte Formát - Bunky - Ohraničenie.

Kliknutím na dolný okraj nastavíte pre dolný okraj veľmi tenkú čiaru. Ostatné čiary budú z bunky odstránené.

 nastavenie tenkého spodného ohraničenia

Zvoľte silnejší štýl čiary a kliknite na dolný okraj. Tým nastavíte pre dolný okraj silnejšiu čiaru.

 nastavenie silného orámovania

Kliknutím na druhú ikonu Východzí zľava nastavíte všetky štyri okraje. Potom niekoľkokrát kliknite na dolný okraj, kým nie je čiara zobrazená bielou. Tým odstránite spodný okraj.

orámovania s vybranou jednou bunkou

Môžete skombinovať niekoľko druhov a štýlov čiar. Posledný obrázok ukazuje, ako nastaviť silné vonkajšie okraje (silné čierne čiary), biele diagonálne čiary vnútri bunky nebudú zmenené (šedé čiary).

orámovania s vybranou jednou bunkou

Please support us!