Defining Background Colors or Background Graphics

Môžete definovať farbu alebo obrázok ako pozadie pre bunky v aplikácii LibreOffice Calc.

Definícia farby pozadia v zošite aplikácie LibreOffice Calc.

  1. Vyberte bunky.

  2. Vyberte Formát - Bunky (alebo Formát buniek z kontextového menu).

  3. Na záložke Pozadie vyberte farbu pozadia.

Obrázok na Pozadí buniek

  1. Vyberte Vložiť - Obrázok - Zo súboru.

  2. Vyberte obrázok a kliknite na Otvoriť.

    The graphic is inserted anchored to the current cell. You can move and scale the graphic as you want. In your context menu you can use the Arrange - To Background command to place this in the background. To select a graphic that has been placed in the background, use the Navigator.

Please support us!