Applying Automatic Formatting to a Selected Cell Range

Funkciu AutoFormat môžete použiť na rýchle použitie formátu na zošit alebo na vybranú oblasť buniek.

To Apply an AutoFormat to a Sheet or Selected Cell Range

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete formátovať (vrátane hlavičiek stĺpcov a riadkov).

 2. Choose Format - AutoFormat Styles.

 3. Select which properties to include in an AutoFormat.

 4. Kliknite na OK.

  Zvolený formát je použitý na vybrané bunky.

Note Icon

Ak sa nezmenila farba obsahu bunky, vyberte menu Zobraziť - Zvýrazňovanie hodnôt.


To Define an AutoFormat for Spreadsheets or Ranges

You can define a new AutoFormat that is available to all spreadsheets and ranges.

 1. Format a sheet or range.

 2. Choose Edit - Select All or select the formatted range.

 3. Choose Format - AutoFormat Styles.

 4. Kliknite na Pridať.

 5. Do poľa Názov dialógu Pridať Automatický formát napíšte názov formátu.

 6. Kliknite na OK.

Please support us!