Deactivating Automatic Changes

By default, LibreOffice automatically corrects many common typing errors and applies formatting while you type. You can immediately undo any automatic changes with +Z.

Nasledujúce riadky ukazujú ako je možné opätovne aktivovať a deaktivovať automatické opravy v LibreOffice Calc:

Automatic Text or Number Completion

Keď zadávate obsah bunky, LibreOffice Calc automaticky ponúka podobné dáta, ktoré sú v rovnakom stĺpci. Táto funkcia sa menuje Automatické zadávanie.

To turn the AutoInput on and off, set or remove the check mark in front of Tools - AutoInput.

Automatic Conversion to Date Format

LibreOffice Calc automaticky prevádza niektoré hodnoty na formát dátumu. Napríklad hodnota 1.1 môže v závislosti na regionálnom nastavení v operačnom systéme byť prevedená na 1. január a potom zobrazená vo formáte dátumu nastavenom v bunke.

Pokiaľ chcete mať istotu, že hodnota bude intepretovaná ako text, vložte pred jej začiatok apostrof ('), ktorý sa v bunke zobrazuje.

Quotation Marks Replaced by Custom Quotes

Zvoľte Nástroje - Nastavenie automatickej opravy. V otvorenom okne prejdite na záložku Lokalizované možnosti a zrušte zakliknutie Nahradiť.

Cell Content Always Begins With Uppercase

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options. Go to the Options tab. Unmark Capitalize first letter of every sentence.

Replace Word With Another Word

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options. Go to the Replace tab. Select the word pair and click Delete.

Please support us!