Rozpoznanie názvov ako adries

Bunky s textom je možné použiť ako odkazy na stĺpce alebo riadky, v ktorých sa nachádzajú.

Example spreadsheet

Vo vzorovom zošite môžete názvom 'Stĺpec jedna' vo vzorci odkazovať na oblasť buniek B3B5 alebo názvom 'Stĺpec dva' odkazovať na oblasť C2C5. Rovnako názvom 'Riadok jedna' odkazujete na oblasť B3D3 alebo názvom 'Riadok dva' na oblasť B4D4. Výsledkom výpočtu vzorca s názvom napríklad SUM('Stĺpec jedna') je 600.

This function is active by default. To turn this function off, choose - LibreOffice Calc - Calculate and clear the Automatically find column and row labels check box.

Tip Icon

If you want a name to be automatically recognized by Calc, the name must start with a letter and be composed of alphanumeric characters. If you enter the name in the formula yourself, enclose the name in single quotation marks ('). If a single quotation mark appears in a name, you must enter a backslash in front of the quotation mark, for example, 'Harry\'s Bar'.


Please support us!