Narábanie s prázdnymi bunkami

In older versions of the software, empty cells were forced to numeric 0 in some contexts and to empty string in others, except in direct comparison where =A1=0 and =A1="" both resulted in TRUE if A1 was empty. Emptiness now is inherited until used, so both =VLOOKUP(...)=0 and =VLOOKUP(...)="" give TRUE if the lookup resulted in an empty cell being returned.

Jednoduchý odkaz na prázdnu bunku sa naďalej zobrazuje ako číslo 0, ale už nemusí byť nevyhnutne číselného typu, takže porovnávania s odkazujúcou bunkou fungujú tak, ako sa očakáva.

Nech pre nasledujúce príklady A1 obsahuje číslo, B1 je prázdna a C1 obsahuje odkaz na B1:

Case

Formula

Results and comments

A1: 1
B1: <Empty>

C1: =B1

Displays 0

=B1=0

TRUE

=B1=""

TRUE

=C1=0

TRUE

=C1=""

TRUE (previously was FALSE)

=ISNUMBER(B1)

FALSE

=ISNUMBER(C1)

FALSE (previously was TRUE)

=ISNUMBER(VLOOKUP(1;A1:C1;2))

FALSE (B1)

=ISNUMBER(VLOOKUP(1;A1:C1;3))

FALSE (C1, previously was TRUE)

=ISTEXT(B1)

FALSE

=ISTEXT(C1)

TRUE

=ISTEXT(VLOOKUP(1;A1:C1;2))

FALSE (B1, previously was TRUE)

=ISTEXT(VLOOKUP(1;A1:C1;3))

FALSE (C1)

=ISBLANK(B1)

TRUE

=ISBLANK(C1)

TRUE

=ISBLANK(VLOOKUP(1;A1:C1;2))

TRUE (B1, previously was FALSE)

=ISBLANK(VLOOKUP(1;A1:C1;3))

FALSE (C1)


Note Icon

Poznamenajme, že Microsoft Excel sa správa odlišne a vždy vracia číslo ako výsledok odkazu na prázdnu bunku, alebo bunku so vzorcom, ak je výsledkom prázdna bunka. Napríklad:


Case

Formula

Results and comments

A1: <Empty>

B1: =A1

Displays 0, but is just a reference to an empty cell.

=ISNUMBER(A1)

FALSE

=ISTEXT(A1)

FALSE

=A1=0

TRUE

=A1=""

TRUE

=ISNUMBER(B1)

FALSE (Microsoft Excel: TRUE)

=ISTEXT(B1)

FALSE

=B1=0

TRUE

=B1=""

TRUE (Microsoft Excel: FALSE)

C1: =VLOOKUP(...) with empty cell result

displays empty (Microsoft Excel: displays 0)

=ISNUMBER(VLOOKUP(...))

FALSE

=ISTEXT(VLOOKUP(...))

FALSE

=ISNUMBER(C1)

FALSE (Microsoft Excel: TRUE)

=ISTEXT(C1)

FALSE


Please support us!