Vložiť bunky

Kliknutím na šípku vedľa ikony sa otvorí panel Vložiť bunky, kde je možné vkladať bunky, riadky a stĺpce do aktuálneho listu.

Ikona na hlavnom paneli nástrojov:

Ikonka

Vložiť bunky

Máte na výber z nasledujúcich ikon:

Vložiť bunky dole

Presunie obsah vybratej oblasti dole a vloží odpovedajúce prázdne bunky.

Ikonka

Vložiť bunky dole

Vložiť bunky vpravo

Presunie obsah vybratej oblasti doprava a vloží odpovedajúce prázdne bunky.

Ikonka

Vložiť bunky vpravo

Riadky

Vloží celý riadok. Pozícia riadku je určená výberom listu.

Ikonka

Vložiť riadky

Stĺpce

Vloží celý stĺpec. Počet vložených stĺpcov je určený počtom vybratých stĺpcov.

Ikonka

Vložiť stĺpce

Please support us!