Vložiť

Kliknutím na šípku vedľa ikony sa otvorí panel Vložiť , kde je možné do aktuálneho listu vložiť obrázky alebo špeciálne symboly.

Ikona na hlavnom paneli nástrojov:

Ikonka

Vložiť

Máte na výber z nasledujúcich ikon:

Plávajúci rámec

Vloží plávajúci rámec do aktuálneho dokumentu. Plávajúce rámce sa v dokumentoch HTML používajú na zobrazenie obsahu iného súboru.

Icon Floating frame

Plávajúci rámec

Špeciálny znak

Umožňuje používateľovi vložiť znaky z rozsahu symbolov nájdených v nainštalovaných písmach.

Icon Special character

Špeciálny znak

Zo súboru

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Obrázok

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Icon Media

Media / Audio or Video

Vzorec

Formula Object

Inserts a formula into the current document.

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

Graf

Icon Chart

Graf

OLE objekt

Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

Objekt OLE

Please support us!