Štandardný vzorec, Dátum/čas, Chybová správa

Zobrazí informácie o aktuálnom dokumente. Implicitne sa zobrazuje súčet (funkcia SUM) obsahu označených buniek.

Ak chcete zmeniť implicitný zobrazovaný vzorec, kliknite pravým tlačidlom na pole a potom vyberte vzorec, ktorý chcete. K dispozícii sú vzorce: Priemer, počet hodnôt (COUNTA), počet čísel (Počet), Maximum, Minimum, Celkom alebo Žiadne.

Please support us!