Prijať

Príjme obsah Vstupného riadku a vloží ho do aktuálnej bunky.

Ikonka

Prijať

Please support us!