Pole mena

Zobrazuje adresu aktuálnej bunky, rozsah označených buniek alebo názov oblasti. Je tiež možné označiť oblasť buniek a potom zadať názov tejto oblasti do Poľa mena.

Rozbaľovací zoznam

Pole názvu

To jump to a particular cell, or to select a cell range, type the cell reference, or cell range reference in this box, for example, F1, or A1:C4. You can also enter full name of a sheet; the tooltip then changes to "Go To Sheet", and pressing Enter switches to that sheet.

Please support us!