Formát čísla: zmazať desatinné miesto

Odoberie jedno desatinné miesto číslam v označených bunkách.

Icon Delete Decimal Place

Formát čísla: Zmazať desatinné miesto

Please support us!