Formát čísla: pridať desatinné miesto

Pridá jedno desatinné miesto k číslam v označených bunkách.

Icon Add Decimal Place

Formát čísla: pridať desatinné miesto

Please support us!