Formát čísla: Percentá

Použije formát meny na označené bunky.

Icon

Formát čísla: Percentá

Je tiež možné v bunke za číslom zadať znak percent (%):

1% zodpovedá 0,01

1 + 16 % zodpovedá 116 % alebo 1,16

1%% zodpovedá 0,0001

Please support us!