Previesť text na stĺpce

Opens the Text to Columns dialog, where you enter settings to expand the contents of selected cells to multiple cells.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Data - Text to Columns.


Ako rozšíriť obsah bunky do viacerých buniek

Môžete rozšíriť bunky, ktoré obsahujú hodnoty oddelené čiarkami (CSV), na viac buniek v rovnakom riadku.

Príklad: obsah bunky A1 je 1,2,3,4 a bunka B1 obsahuje text A,B,C,D.

  1. Označte bunku alebo bunky, ktoré chcete rozšíriť.

  2. Zvoľte Dáta - Previesť text na stĺpce.

    Zobrazí sa dialóg Previesť text na stĺpce.

  3. Nastavte možnosti oddeľovačov. Náhľad zobrazuje ako sa obsah aktuálnej bunky prevedie do viacerých buniek.

Môžete zvoliť pevnú šírku a potom kliknutím na pravítko v náhľade nastavíte oddeľovacie pozície.

Reťazec môžete rozdeliť podľa znaku oddeľovača, ten môžete označiť alebo zadať. Znaky oddeľovača sa z výsledných buniek odstránia.

In the example, you select the comma as a delimiter character. Cells A1 and A2 will be expanded to four columns each. A1 contains 1, B1 contains 2, and so on.

Please support us!