TIME

TIME vracia časovú hodnotu zo zadaných hodnôt hodín, minút a sekúnd. Táto funkcia sa môže použiť na prevod času z časovej reprezentácie na vnútornú číselnú reprezentáciu.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

TIME(Hodina; Minúta; Sekunda)

Zadajte celé číslo pre nastavenie Hodiny.

Zadajte číslo pre nastavenie Minúty.

Zadajte číslo pre nastavenie Sekundy.

Example

=TIME(0;0;0) vráti 00:00:00

=TIME(4;20;4) vráti 04:20:04

Date & Time Functions

DATE

[text/scalc/01/func_datedif.xhp#datedif not found].

DATEVALUE

DAY

DAYS

DAYS360

EASTERSUNDAY

EDATE

EOMONTH

HOUR

[text/scalc/01/func_isoweeknum.xhp#isoweeknum not found].

MINUTE

MONTH

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

NOW

SECOND

TIME

TIMEVALUE

TODAY

WEEKDAY

WEEKNUM

WEEKNUM_ADD

[text/scalc/01/func_weeknum_ooo.xhp#weeknum_ooo not found].

WORKDAY

WORKDAY.INTL

YEAR

YEARFRAC

Please support us!