DATE

Táto funkcia vypočíta dátum určený rokom, mesiacom a dňom a zobrazí ho podľa formátovania danej bunky. Prednastavený formát bunky obsahujúci funkciu DATE je formát dátumu; ale je možné bunky formátovať aj iným číselným formátom.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

DATE(Rok; Mesiac; Deň)

Rok je celé číslo medzi 1583 a 9957 alebo medzi 0 a 99.

In - LibreOffice - General you can set from which year a two-digit number entry is recognized as 20xx.

Mesiac je celé číslo predstavujúce mesiac.

Deň je celé číslo predstavujúce deň v mesiaci.

Ak sú hodnoty mesiaca a dňa mimo ohraničenia, sú prenesené na ďalšiu číslicu. Ak zadáte =DATE(00;12;31), výsledok bude "31. 12. 2000". Ale ak zadáte =DATE(00;13;31), výsledok bude "31. 1. 2001".

Príklady

=DATE(00;1;31) znamená 1/31/00, ak je formát bunky MM/DD/YY.


Date & Time Functions

DATE

[text/scalc/01/func_datedif.xhp#datedif not found].

DATEVALUE

DAY

DAYS

DAYS360

DAYSINMONTH

DAYSINYEAR

EASTERSUNDAY

EDATE

EOMONTH

HOUR

ISLEAPYEAR

[text/scalc/01/func_isoweeknum.xhp#isoweeknum not found].

MINUTE

MONTH

MONTHS

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

NOW

SECOND

TIME

TIMEVALUE

TODAY

WEEKDAY

WEEKNUM

WEEKNUM_ADD

[text/scalc/01/func_weeknum_ooo.xhp#weeknum_ooo not found].

WEEKS

WEEKSINYEAR

WORKDAY

WORKDAY.INTL

YEAR

YEARFRAC

YEARS

Please support us!