Obrázok

Opens a submenu to edit the properties of the selected object.

Umiestnenie a veľkosť

Resizes, moves, rotates, or slants the selected object.

Čiara

Sets the formatting options for the selected line.

Oblasť

Nastaví vlastnosti výplne vybraného grafického objektu.

Definovať atribúty textu

Nastavuje vlastnosti vzhľadu a ukotvenia pre text v označenom textovom objekte alebo kresbe.

Body

Switches Edit Points mode for an inserted freeform line on and off.

Please support us!