Cell Styles

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose View - Styles.


UloŇĺiŇ•

Set the options for the selected style.

Zadajte form√°tovanie a p√≠smo, ktor√© chcete pouŇĺiŇ•.

Form√°t

Nastavuje moŇĺnosti zarovnania pre obsah aktu√°lnej bunky alebo vybran√Ĺch buniek.

Text

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Language Settings - Languages in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Oblasҕ

Sets the border options for the selected objects in Writer or Calc.

Nastavte moŇĺnosti v√Ĺplne pre vybran√Ĺ grafick√Ĺ objekt alebo prvok dokumentu.

Detektív

Definuje moŇĺnosti ochrany pre vybran√© bunky.

Reset

Obnov√≠ zmeny vykonan√© na aktu√°lnej z√°loŇĺke na stav pri otvoren√≠ tohto dial√≥gov√©ho okna.

Please support us!