Chybové hlásenie

Defines the error message that is displayed when invalid data is entered in a cell.

Na začiatok makra je možné umiestniť chybovú správu. Príklad takéhoto makra si môžete pozrieť na konci tejto stránky.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Data - Validity - Error Alert tab.


Zobraziť chybovú správu, keď sú zadané neplatné hodnoty

Displays the error message that you enter in the Contents area when invalid data is entered in a cell. If enabled, the message is displayed to prevent an invalid entry.

V oboch prípadoch platí, že ak označíte "Zastaviť", tak neplatný vstup je nahradený pôvodným obsahom bunky. Rovnaké správanie platí pre prípad, keď dialógy "Upozornenie" a "Informácia" ukončíte tlačidlom Zrušiť . Ak ukončíte dialógy tlačidlom OK, potom nie je neplatný vstup nahradený.

Obsah

Činnosť

Označte činnosť, ktorá bude vykonaná, keď bude do bunky zadaný neplatný vstup. Činnosť "Zastaviť" odmietne neplatný vstup a zobrazí dialóg, ktorý ukončíte tlačidlom OK. Činnosti "Upozornenie" a "Informácia" zobrazí dialóg, ktorý môže byť ukončený kliknutím na OK alebo Zrušiť. Neplatný vstup je odmietnutý iba keď kliknete na Zrušiť.

Prehľadávať

Otvorí Makrodialóg, v ktorom je možné vybrať makro, ktoré je spustené, keď sú zadané neplatné dáta do bunky. Makro je spustené až po zobrazení chybovej správy.

Nadpis

Zadajte nadpis makra alebo chybovej správy, ktorá bude zobrazená po zadaní neplatných dát do bunky.

Chybová správa

Zadajte správu, ktorú chcete zobraziť po zadaní neplatných dát do bunky.

Sample macro:

Below is a sample function that can be called when an error occurs. Note that the macro takes in two parameters that are passed on by LibreOffice when the function is called:

The function must return a Boolean value. If it returns True, the entered value is kept. If the function returns False, the entered value is erased and the previous value is restored.


  Function ExampleValidity(CellValue as String, CellAddress as String) as Boolean
    Dim msg as String
    Dim iAnswer as Integer
    Dim MB_FLAGS as Integer
    msg = "Invalid value: " & "'" & CellValue & "'"
    msg = msg & " in cell: " & "'" & CellAddress & "'"
    msg = msg & Chr(10) & "Accept anyway?"
    MB_FLAGS = MB_YESNO + MB_ICONEXCLAMATION + MB_DEFBUTTON2
    iAnswer = MsgBox (msg , MB_FLAGS, "Error message")
    ExampleValidity = (iAnswer = IDYES)
  End Function
 

Please support us!